Ausztriai munkák: a munkaszerződés típusai és a kollektív szerződés

Ausztriai munkák: a munkaszerződés típusai és a kollektív szerződés

2017.01.18

Ausztriában kollektív szerződés szabályozza egy-egy ágazatban a legfontosabb munkafeltételeket és meghatározzák a munkaszerződések tartalmát is. A www.igr.at oldalon összegyűjtötték a megállapodások legfontosabb ismeréveit.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK


Mi a kollektív szerződés?

A kollektív szerződés az ÖGB (azaz az Osztrák Szakszervezetek Országos Szövetsége) nevében az adott ágazati szakszervezetek és az illetékes munkaadói érdekképviseletek között kerül megkötésre. A kollektív szerződésben foglalt megállapodások egy meghatározott ágazat munkavállalóira érvényesek és a legfontosabb munkafeltételeket, mint pl. a minimáljövedelmet szabályozzák, azaz a kollektív szerződések befolyással vannak a munkaszerződések kialakítására, és így részben meghatározzák azok tartalmát. Ausztriában a kollektív szerződések biztosítanak a munkavállalók számára olyan fontos jogosultságokat, mint a 13. havi (szabadságpénz) és 14. havi bér (karácsonyi pénz) és az éves béremelések.

FIGYELEM! A kollektív szerződések a saját alkalmazási területükön közvetlenül törvényerővel bírnak, azaz a kollektív szerződés rendelkezéseit illetően nem kell külön minden munkavállalóval megállapodni!

Melyik kollektív szerződést kell alkalmazni?

Ausztriában több mint 1.400 kollektív szerződés van. Azon kérdés megválaszolása, hogy egy adott munkavállaló esetében melyik kollektív szerződés kerül alkalmazásra, időnként akár nagyon nehéz is lehet, ami azonban az egyes jogosultságok és jogok értelmezése szempontjából feltétlenül szükséges.
 
Az a kollektív szerződés kerül alkalmazásra, amelynek a területi, szakmai / ágazati és személyi hatálya alá a munkáltató és annak munkavállalói esnek. Az a kollektív szerződés a döntő, amely a munkáltatóra annak a Gazdasági Kamara megfelelő szakmai / ágazati csoportjához való hovatartozása alapján érvényes.

Időnként adódhat ütközés a kollektív szerződések között, mégpedig akkor, ha egy munkaviszony esetében több kollektív szerződés alkalmazására is lehetőség van. Ez akkor fordulhat elő, ha a vállalatra annak okán, hogy az többféle iparűzési, működési engedéllyel rendelkezik, különböző kollektív szerződések érvényesek. A kollízió ilyen eseteiben ezért nem alkalmazhatók egyes rendelkezések az egyik kollektív szerződésből és egyes rendelkezések a másik kollektív szerződésből, hanem a két kollektív szerződés egyike kerül teljes egészében alkalmazásra.

Az alábbi változatok lehetségesek:

- Ha egy több kollektív szerződés hatálya alá eső munkáltató két külön üzemmel rendelkezik, akkor a munkavállalókra az a kollektív szerződés lesz érvényes, amely az adott üzem tekintetében szakmai / ágazati és területi szempontból megfelel.

- Ha fő- és melléküzemekről vagy szervezetileg és szakmailag elhatárolt üzemrészlegekről van szó, akkor a munkavállalókra az a kollektív szerződés lesz érvényes, amely az adott üzem vagy üzemrészleg tekintetében szakmai / ágazati és területi szempontból megfelel.

- Olyan több kollektív szerződés hatálya alá tartozó üzem esetén, ahol a melléküzemek vagy az üzemi részlegek szervezetileg és szakmailag nem elhatárolhatók, az a kollektív szerződés alkalmazandó, amely az üzem vonatkozásban mérvadó gazdasági jelentőséggel bír.

- Amennyiben sem a szervezeti tagoltság, sem pedig valamely kollektív szerződés mérvadó gazdasági jelentősége nem adott, akkor az a kollektív szerződés kerül alkalmazásra, amelynek hatálya az üzemben nagyobb számú munkavállalóra terjed ki.

FIGYELEM! Ha Ön nem tudja, ill. nem biztos abban, hogy az Ön munkaviszonyára melyik kollektív szerződés alkalmazandó, ill. hogy Önt milyen jogok és kötelezettségek illetik meg, akkor kérjük, forduljon az IGR burgenlandi irodáinak jogi tanácsadásához.

 

Az alábbiakban szereplő munkajogi rendelkezések általánosan az összes Ausztriában dolgozó munkavállalóra vonatkoznak.
 

Milyen munkaszerződés-típusok léteznek?
A "normális munkaviszony" mellett az utóbbi időben egyre-másra alakultak ki új munkaszerződés-típusok, amelyek egymástól való elhatárolása nagyon nehéz, s amelyeknek részben erőteljes hatásuk van a munkavállalók munkaviszonyból fakadó jogosultságaira.

 

MUNKAVÁLLALÓK

 

Ismertetőjegyek:

-  Határozott vagy határozatlan idejű munkavégzésre kötelezi el magát

-  Személyes és gazdasági függőség

-  Időhöz, helyhez és utasításhoz kötött

-  Személyes munkavégzésre kötelezett


Jogkövetkezmények:

-  Teljes egészében érvényesülnek a munkajogi rendelkezések

-  Bejelentés a beteg-, baleset- és nyugdíjbiztosításhoz, valamint járuléklevonás a munkáltató által

-  Jövedelemadó levonása a munkáltató által

 

CSEKÉLY MÉRTÉKBEN FOGLALKOZTATOTTAK


Csekély mértékben foglalkoztatottak esetében a havi kereset nem haladhatja meg a csekély mértékű jövedelemhatárt (Geringfügigkeitsgrenze  2011-ben: 374,02 euró/hó). A csekély mértékben foglalkoztatottakat be kell jelenteni a társadalombiztosítónál, habár sem beteg-, sem munkanélküli, sem pedig nyugdíjbiztosításban nem részesülnek, csupán balesetbiztosításban. Egy 52,78 € összegű kedvezményes járulék ellenében a csekély mértékben foglalkoztatottak kérelem alapján (opciós lehetőségként) maguk gondoskodhatnak egészség- és nyugdíjbiztosításukról.

FIGYELEM! A csekély mértékben foglalkoztatottak munkanélküliség esetén sem rendelkeznek biztosítással, ezért ezek a foglalkoztatási időszakok nem jogosítanak munkanélküli járadék igénybevételére.

FIGYELEM! Több párhuzamos csekély mértékű foglalkoztatás esetén egy adott naptári évben az ilyen jellegű munkaviszonyokból származó összes jövedelmet összeadják, majd elosztják a hónapok számával, amelyekben sor került a csekély mértékű foglalkoztatásra, így kapják meg eredményként a járulék összegét. Amennyiben ez az összeg meghaladja a csekélymértékű keresethatárt, a betegbiztosítási és nyugdíjjárulékot  is magában foglaló, teljeskörű kötelező biztosítás lép hatályba. Több párhuzamos csekély mértékű foglalkoztatás esetén a munkavállalónak az illetékes Adóhivatalnál be kell nyújtania egy munkavállalói adóbevallást.

 

(SZELLEMI) SZABADFOGLALKOZÁSÚK

Ismertetőjegyek:

- Határozott vagy határozatlan időre szolgáltatások nyújtására kötelezi magát

- Fő szabály szerint maga határozhatja meg a munkavégzés helyét és idejét, ezért nem áll fenn személyi függőség és utasításhoz való kötöttség

- A megbízó szervezeti felépítésébe nem tagozódik be

- Más helyettesítheti
 

Jogkövetkezmények:


- A munkajogi jogok a közte és megbízója közötti megállapodásban foglaltakhoz igazodnak

-  Az osztrák polgári törvénykönyv (ABGB) munkaviszony megszűnéséről szóló rendelkezései alkalmazandóak, ez alapvetően a 14 napos felmondási idő betartását jelenti

-  Nem terjed ki rájuk a szülők védelméről szóló szabályozás (pl. az anyasági védelemről szóló törvény) hatálya

-  Jogosult megfelelő díjazásra

-  Jogosult egy munkavégzéssel kapcsolatos tájékoztató (Dienstzettel) kiállítására
 

FIGYELEM! Mivel eltérő megállapodás hiányában a munkajogi rendelkezések nagy része nem érvényesül, a (szellemi) szabadfoglalkozásúak nem jogosultak fizetett szabadságra, 13.-14. havi bérre, valamint a munkajog munkavállalót védő rendelkezései (pl. a munkaidőt, pihenőidőt, szabadságot szabályozó törvények) sem alkalmazhatóak.

-  A (szellemi) szabadfoglalkozásúak biztosítása azonos módon történik, mint a munkavállalóké és velük azonos biztosítási védelmet is élveznek! A megbízónak a (szellemi) szabadfoglalkozásút tevékenysége megkezdésekor be kell jelentenie az Egészségbiztosítási Pénztárhoz. 2008. január 1. óta a (szellemi) szabadfoglalkozásúak is rendelkeznek munkanélküli biztosítással és a végkielégítés új szabályozása vonatkozik rájuk. Ezen kívül jogosultak táppénzre (Krankengeld) és terhességi-gyermekágyi segélyre (Wochengeld) is.

-  A (szellemi) szabadfoglalkozásúak önálló keresőtevékenységet folytató személyeknek minősülnek, és ezért személyi jövedelem- és forgalmi adóbevallást kell benyújtaniuk. 

- Az ún. szabad munkaszerződésben munkavégzést vállal.

 

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS - WERKVERTRAG

Ismertetőjegyek:

-  Adott munkadarab / termék/szolgáltatás előállítására kötelezi magát (egy bizonyos eredményt, produktumot ) vállal, nem a személyes munkavégzést) 

-  a vállalkozó az eredmény, a termék hibátlanságáért felel; az esetlegesen felmerülő hibákat vagy hiányosságokat saját költségén javítania ill. pótolnia kell
 

-  Nem köteles személyes munkavégzésre

- Fő szabály szerint maga határozza meg a munkavégzés helyét

- A munkaidő tekintetében nem kötik utasítások vagy előírások

- Az előállításhoz saját eszközeit, anyagait használja fel

 

Jogkövetkezmények:

-  A munkajogi rendelkezések, valamint a kollektív szerződések és az üzemi megállapodások nem alkalmazhatóak!

- Nem terjed ki rájuk a szülők védelméről szóló szabályozás hatálya

-  A vállalkozóknak maguknak kell gondoskodniuk biztosításukról, a Vállalkozások Társadalombiztosítási Igazgatóságánál (SVA - kötelező biztosítás csak egy meghatározott éves jövedelem felett van)

 

További információk itt olvashatóak!

 

Image: Photography by BJWOK / FreeDigitalPhotos.net


CarreerJet

Hirdessen portálunkon!

Címkék

Szociális juttatások Ausztriában: a családi pótlék (2. rész)

17/01/2017

Ausztriai tanácsadónk segítségével folytatjuk az osztrák szociális rendszert bemutató sorozatunkat. Ezúttal is a családi pótlék kérdését járjuk körbe.

Szociális juttatások Ausztriában: a családi pótlék 1. rész

15/01/2017

Új sorozatunkban egy ausztriai iroda segítségével mutatjuk be az osztrák szociális és munkaügyi rendszert. Az első írás a családi pótlékról szól.

Partnereink

Munkák Hollandiában

Közösség